Atest CertiPur – bezpieczna pianka w materacu.

Mnogość pianek na rynku może zaskakiwać. Jest ich na rynku mnóstwo. Tworzone przez różne firmy, w różny sposób i o bardzo wielu różnych wlaściwościach. Jednak dzięki takiemu bogactwu materiału, można stworzyć mnóstwo ciekawych i wygodnych modeli piankowych.

Pianka poliuretanowa jest materiałem w pełni sztucznym. To niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Użycie wielu chemicznych substancji nie wydaje się raczej najlepszym rozwiązaniem. Na razie jednak nie mamy innych logo certipurmożliwości, ponieważ poliuretany są obecne i niezbędne właściwie w każdej dziedzinie naszego życia. Jest jednak sposób na to, aby mieć pewność, że będziemy zupełnie bezpieczni, wybierając piankowy materac. Należy zwracać uwagę na atesty i certyfikaty pianek.

Certyfikatów, które wydawane są piankom jest wiele. Każdy z nich powstaje mniej więcej na takich samych zasadach i ma podobne wymagania – aby otrzymać świadectwo bezpieczeństwa, należy ograniczyć ilość chemikaliów do postawionych kryteriów. Te mogą być różne, w zależności od tego, jak restrykcyjny jest system certyfikowania i jak bezpieczna ma być pianka. Za jeden z najbezpieczniejszych – którym również mogą byc oznaczone pianki – uważa się Eko Tex.

Jednym z takich świadectw jest certyfikat CertiPur, którego zadaniem jest kontrolować ilość chemikaliów, sposób produkcji oraz badać bezpieczeństwo użytkowania poszczególnych pianek. Z takiego rodzaju materiału korzysta w swoich materacach firma Vitmat (np. model Eco Baby czy Active Baby 3D). Vitmat używa pianek produkowanych przez firmę Ciech Pianki, której wyroby oznaczone są właśnie certyfikatem CertiPur.

JAKIE NORMY MUSZĄ SPEŁNIĆ PIANKI, ABY MOGŁY BYĆ OZNACZONE LOGIEM CERTIPUR ?

Firma Europur, która zajmuje się certyfikowaniem pian, stawia konkretne wymagania. Ogólnie mówiąc, w piance ilość poszczególnych substancji nie może przekraczać określonych norm, a niektóre z nich nie mogą pojawić się wcale. W procesie produkcji:

  • nie można używać metali ciężkich – takich jak merkury, ołów czy kadm.

Choć metale ciężkie nie są już dzisiaj obecne w otaczającym nas środowisku tak często jak kiedyś, nadal w wielu dziedzinach przemysłu stanowią wyzwanie. Konieczne jest eliminowanie ich wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ponieważ stanowią spore zagrożenie dla zdrowia. Pianki są badane laboratoryjnie na poziomie molekularnym, aby wykryć nawet śladowe ilości metali ciężkich. Atest jest powierdzeniem, że w pianie ich nie ma.

  • nie można używać substancji rakotwórczych, alergicznych lub powodujących dziedziczne wady genetyczne (zgodnie z prawem europejskim)
  • nie można używać ftalanów

Ftalany są używane głównie jako substancje zmiękczające i podnoszące plastyczność tworzyw sztucznych. Używanie niektórych ftalanów w produktach dla dzieci i dorosłych zostało zakazane przez prawo europejskie, nie ma jednak materacyk z atestem certipururegulowań prawnych dotyczących ich użycia w przypadku produktów dla dorosłych. CertiPur idzie więc o krok dalej i zakazuje ich stosowania we wszystkich piankach.

Ftalany stanowią bardzo kontrowersyjną grupę chemikaliów. Badania potwierdzają ich szkodliwe działanie m.in na układ rozrodczy (szczególnie niebezpieczne dla płodu jest wystawienie przyszłej matki na ich działanie – mówi się nawet o tzw. feminizacji mózgu chłopców). Nadal jednak ogromna ilość kosmetyków, czy chociażby plastików jest produkowana z ich użyciem.

  • należy obniżyć ilość lotnych związków organicznych do minimum (tzw. VOC) np. formaldehydu – lotne związki organiczne są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Nie tylko w skali globalnej, ale przede wszystkim – co dla użytkowników materaców jest najważniejsze – w naszym mikrośrodowisku.Niektóre przedmioty, z których takie związki sie uwalniają, również moga pogarszać jakośc powietrza, którym oddychamy.

W czasie testów badana próbka pianki jest zamykana w szczelnym pomieszczeniu na dłuższy okres czasu, a następnie bada się powietrze, w ten sposób określając wielkość zanieczyszczenia.

JAK WYGLĄDA BADANIE ?

Atest CertiPur jest nadawany po zbadaniu próbek. Jego ważność upływa po okresie 3 lat, a corocznie przeprowadzane są testy kontrolne, aby zapewnić jak najwyższą jakość produktu z tym znakiem. O atest może ubiegać się każda firma. Kryteria są jawne i z góry określone, aby można było się do nich dostosować. Jeśli testy wykażą odpowiednią jakość, firma dostaje pozwolenie na posługiwanie się logo CertiPur.

Jeśli w czasie badań kontrolnych zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, firma ma obowiązek bezzwłocznie je wyeliminować. Jeśli tak się nie stanie, traci ona prawo do używania znaku.

Logo może być przez firmę przekazywane dalej ( np. logo zostało przekazane Vitmatowi przez Ciech Pianki), dlatego pojawia się ono nie tylko na produktach, które są wykonane wyłącznie z pianki. Jesli widzimy taki znaczek na przykład na materacyku, oznacza to, że wszystkie jego piankowe elementy zostały wykonane z atestowanej pianki.

Jeśli pojawiają się wątpliwości, że dana firma używa oznaczenia pomimo, iż nie spełniła wymogów, swoje wątpliwości można zgłaszać do instytucji certyfikującej – w tym wypadku do Europur.

Mimo, że CertiPur jest znanym certyfikatem, często będziemy się również spotykać z innymi atestami, które są porównywalne do tego. Sama firma Europur podkreśla, że CertiPur jest niezwykle podobnym atestem, co na przykład Eko – Tex 100 czy EU Ecolabel i tym oznaczeniom można z pewnością również zaufać.

Źródło:

Europur.org

Leave a Comment